Expertise

Up-to-date kennis en praktische adviezen

Expertise

Van snel en telefonisch advies tot uitgebreide bijstand in een rechtszaak, wij staan klanten juridisch bij in alle aspecten van het arbeidsrecht. We adviseren met name grote en middelgrote werkgevers, bijvoorbeeld over arbeidsrechtelijk HR beleid, ontslagzaken, reorganisaties, zieke werknemers, privacywetgeving, WNT-zaken en medezeggenschapskwesties. Daarnaast kunnen ook ambtenaren, expats, statutair bestuurders, hoger management en werknemers bij ons terecht voor juridische bijstand.

Om het HR-beleid van onze klanten te ondersteunen geven wij regelmatig in-house workshops en seminars, over arbeidsrechtelijke onderwerpen, bijvoorbeeld verbetertrajecten, reorganiseren  en verplichtingen rondom zieke werknemers. Ook informeren wij onze klanten over relevante ontwikkelingen in ons vakgebied.

Onze werkgebieden zijn onder meer:

 • collectief en individueel ontslagrecht
 • reorganisaties
 • (wijziging van) arbeidsvoorwaarden
 • overgang van onderneming
 • concurrentiebedingen
 • topinkomens in de (semi) publieke en financiële sector 
 • ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • de rechtspositie van expats en statutair bestuurders
 • medezeggenschapsrecht
 • individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten
 • flexibele arbeidsrelaties
 • privacy op de werkvloer
 • ambtenarenrecht / WNRA