Team

Een hecht team met veel ervaring

Het team

Wij werken met een klein en hecht team van ervaren advocaten, waardoor onze klanten een vast en vertrouwd aanspreekpunt hebben. Ieder van ons beschikt over specialistische kennis van het arbeidsrecht, waardoor wij onze klanten snel en adequaat van dienst kunnen zijn.

Dies Siegers

Dies Siegers

Advocaat
Een goede advocaat maakt een juridische oplossing voor zijn klant eenvoudig in plaats van complex.

Dies Siegers, advocaat arbeidsrecht en partner, adviseert op hoog juridisch niveau en met een praktische aanpak. Dies heeft ruime ervaring met alle aspecten van het arbeidsrecht, zoals (collectief) ontslag, reorganisaties en de begeleiding van trajecten met de ondernemingsraad. Zij begon als wetenschapper aan de Universiteit Utrecht, maar vanuit het verlangen naar meer praktisch nut, koos zij voor de advocatuur. Eerst bij twee grote kantoren in Amsterdam (Ekelmans den Hollander / Lovells en Boekel de Nerée) en in 2009 als mede-oprichter van Van Bladel Advocaten. Dies staat met name grote en middelgrote werkgevers bij (o.m. ICT, auto-industrie, bank- en verzekeringen en levensmiddelen). Zij behaalde in 2015 cum laude het certificaat van de postacademische Leergang Arbeidsrecht bij de Academie voor de Rechtspraktijk en is lid van de specialisatieverenigingen VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en VAAMN (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland).

Saskia Le Noble

Saskia Le Noble

Advocaat
Om tot een goed en een eerlijk advies te komen, moet je als advocaat de emotie van een zaak naar de achtergrond kunnen plaatsen.

Saskia Le Noble, advocaat arbeidsrecht en partner, doet uiteenlopende arbeidsrechtzaken, zowel voor grote en middelgrote werkgevers, als voor werknemers en statutair bestuurders. Zij is expert op het terrein van onder meer (collectief) ontslagrecht, arbeidsvoorwaarden, zieke werknemers en concurrentiebedingen. Saskia begon haar carrière in het jaar 2000 op de sectie arbeidsrecht van een groot Amsterdams kantoor (Ekelmans den Hollander / Lovells) en was daarna zes jaar werkzaam bij een niche arbeidsrechtkantoor in de hoofdstad. Saskia is mede-oprichter van Van Bladel Advocaten dat startte in 2009. Ze behaalde in 2011 het certificaat van de postacademische leergang arbeidsrecht (PALA) en is lid van de specialisatieverenigingen VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en VAAMN (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland). 

Heleen Dammingh

Heleen Dammingh

Advocaat
De uitdaging is om steeds weer te bekijken welke route voor mijn cliënt de beste oplossing biedt.

Heleen Dammingh, advocaat arbeidsrecht en partner, adviseert en procedeert over alle deelgebieden van het arbeidsrecht. Zij staat (grote) werkgevers en werknemers bij. Heleen heeft zich in het bijzonder toegelegd op vraagstukken met betrekking tot zieke werknemers en re-integratie. Haar werkwijze is praktisch, concreet en eerlijk, haar vakkennis gedegen. Na ruim 16 jaar bij Van Benthem & Keulen Advocaten, sloot zij zich in 2015 als partner aan bij Van Bladel Advocaten. In haar dienstverlening adviseert zij veel ondernemingen in de retail en dienstverlening. Heleen behaalde in 2003 het certificaat van de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht bij de Grotius Academie (Radboud Universiteit). Ze is lid van de specialisatievereniging VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en sinds 2020 lid van de Raad van Toezicht en Auditcommissie van Het Kalsbeek College, een scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs te Woerden. 

Hanneke Klinckhamers

Hanneke Klinckhamers

Advocaat
Ik haal veel voldoening uit mijn vak, maar ben pas echt tevreden als de cliënt tevreden is.

Hanneke Klinckhamers, advocaat arbeidsrecht & ambtenarenrecht en partner, is sinds 1 september 2019 verbonden aan Van Bladel Advocaten. Daarvoor was zij werkzaam bij L&A advocaten en Boekel De Nerée N.V., waar zij in 1996 haar carrière als advocaat begon. Als arbeidsrechtadvocaat heeft Hanneke een lange staat van dienst opgebouwd in de commerciële rechtspraktijk. Ze bedient een breed scala van zakelijke en particuliere cliënten in het topsegment. Hanneke heeft als subspecialisatie de onderwerpen arbeidsongeschiktheid, topinkomens in de (semi)publieke sector (overheid, zorg, onderwijs, cultuur, woningbouw) en de financiële sector (WNT en WFT), het ambtenarenrecht en de normalisering van de rechtspositie ambtenaren (WNRA). Hanneke heeft de specialistische opleiding Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) gevolgd en is lid van diverse specialisatieverenigingen, waaronder de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland (VAANM) en de Vereniging voor Ambtenaar & Recht (V&AR). Haar aanpak laat zich het beste omschrijven als resultaatgericht met oog voor de menselijke kant van de zaak.

Liesbeth Zwitserlood

Liesbeth Zwitserlood

Advocaat
Door goed te luisteren naar je cliënt kun je maatwerk leveren.

Liesbeth Zwitserlood, advocaat arbeidsrecht, is sinds september 2016 werkzaam bij Van Bladel Advocaten. Eerder werkte zij onder meer bij Nauta Dutilh, waar zij zich specialiseerde in het arbeidsrecht. Liesbeth adviseert en procedeert over vrijwel alle aspecten van het arbeidsrecht, waaronder het medezeggenschapsrecht. Zij staat werkgevers, werknemers en ondernemingsraden bij. Liesbeth is een professional die door cliënten wordt gewaardeerd om haar scherpheid, betrokkenheid en oplossingsgerichtheid. Zij heeft de postacademische leergang arbeidsrecht (PALA) succesvol afgesloten. Zij is lid van de specialisatieverenigingen VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland), VAAMN (de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland) en VvA (Vereniging voor Arbeidsrecht). Liesbeth is tevens mediator op het gebied van arbeidsverhoudingen.

Steven Bergwerff

Steven Bergwerff

Advocaat
Hoewel je soms ook moet durven benoemen dat iets simpelweg onverstandig is, denk ik vooral (mee) in mogelijkheden.

Steven Bergwerff, advocaat arbeidsrecht, werkt sinds april 2022 bij Van Bladel Advocaten. Hij studeerde rechten en geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en is sinds 2017 werkzaam als advocaat. Vanaf het begin van zijn carrière heeft hij zich op het arbeidsrecht toegelegd. Eerder werkte hij bij BVD advocaten, waar hij vooral een werkgeverspraktijk voerde met een focus op de retail en grotere zorginstellingen. Bij Van Bladel Advocaten staat Steven zowel werkgevers als werknemers bij, in alle mogelijke arbeidsrechtelijke kwesties. Steven volgde in 2020 de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht bij de Grotius Academie, die hij cum laude afrondde. Steven is lid van de specialisatieverenigingen VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en VAAMN (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland). 

Floris Meinardi

Floris Meinardi

advocaat
Het recht daagt uit om steeds op zoek te gaan naar de beste oplossing. Het is mijn passie om die te vinden.

Floris Meinardi, advocaat arbeidsrecht, is sinds december 2022 werkzaam bij Van Bladel Advocaten. Floris studeerde rechten en bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en heeft de master Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie (Nederlands recht) cum laude afgerond. Tijdens zijn studie werkte hij als juridisch medewerker in de advocatuur, volgde hij stages bij verschillende advocatenkantoren en was hij actief voor een studievereniging. Floris richt zich op alle aspecten van het arbeidsrecht en weet ook in het privacyrecht zijn weg.