Berekening Transitievergoeding

Gegevens

Vakantietoeslag

Beloning per maand

Vakantietoeslag

Berekening

Gewerkt

Bruto beloning per maand

Transitievergoeding

* overeengekomen vaste eindejaarsuitkering / 13de maand gedeeld door 12
** overeengekomen vaste overwerkvergoeding en/of ploegentoeslag verschuldigd in de 12 maanden voor de einddatum gedeeld door 12
*** overeengekomen variabele looncomponenten verschuldigd in de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt gedeeld door 36

De transitievergoeding bedraagt in 2024 maximaal € 94.000 of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 94.000

Mocht u vragen hebben over de berekening, kunt u contact opnemen met één van de specialisten van Van Bladel Advocaten via: +31 (0)30 220 3111 of via info@vanbladeladvocaten.nl