Expertise

Up-to-date kennis en praktische adviezen

Expat

Als u een expat bent, die in Nederland woont en werkt, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van uw positie wanneer u op het punt staat in dienst te treden of wanneer uw arbeidsovereenkomst beëindigd wordt.

Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren en procederen voor expats in Nederland in arbeidsrechtelijke zaken zoals bijvoorbeeld:

  • arbeidsovereenkomsten of tijdelijke opdrachten
  • beëindigingsovereenkomsten
  • reorganisatie / boventalligheid
  • ziekte en arbeidsongeschiktheid en re-integratie
  • concurrentiebeding

Als er ook belastingadvies nodig is (denk aan 30% regeling) of advies over sociaal zekerheidsrecht nodig is, werken we samen met andere specialisten naar wie we kunnen verwijzen.