Expertise

Up-to-date kennis en praktische adviezen

Werkgevers

Wij adviseren werkgevers over individuele en collectieve arbeidsrechtelijke zaken, zoals contracten, ontslag, privacywetgeving, reorganisaties, medezeggenschap, WNT-zaken, zieke werknemers.

Van snel en telefonisch advies tot uitgebreide bijstand in een rechtszaak: wij staan klanten bij in alle aspecten van het arbeidsrecht en ambtenarenrecht.

Om het HR-beleid van onze klanten te ondersteunen geven wij daarnaast regelmatig in-house workshops,  online presentaties, Webinars en seminars over actuele onderwerpen en terugkerende thema’s, zoals dossieropbouw, verbetertrajecten, reorganisaties, wijziging van arbeidsvoorwaarden, en verplichtingen rondom zieke werknemers. Uiteraard houden wij onze klanten op de hoogte van relevante arbeidsrechtelijke ontwikkelingen.

Onze expertise ligt op het terrein van onder meer:

 • collectief en individueel ontslagrecht
 • reorganisaties
 • sociaal plan
 • medezeggenschapsrecht
 • (wijziging van) arbeidsvoorwaarden
 • overgang van onderneming
 • concurrentiebedingen
 • ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • positie van expats en statutair bestuurders
 • topinkomens in de (semi)publieke sector (overheid, zorg, onderwijs, cultuur, woningbouw) en de financiële sector (WNT en WFT)
 • individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten
 • flexibele arbeidsrelaties, detachering, uitzendovereenkomst, inlenersbeloning (WAADI)
 • privacy op de werkvloer
 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

 

Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut

Ontslag op staande voet

Waar moet een ontslag-op-staande-voetbrief aan voldoen?

Ontslag wegens disfunctioneren

Waar moet een verbetertraject aan voldoen?

Concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst

Is het mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Sancties Wet Verbetering Poortwachter

Wat is het verschil tussen loon opschorten en loon stopzetten bij zieke werknemers?

Ontslag statutair bestuurder

In hoeverre verschillen de ontslagregels voor een statutair bestuurder van die voor een gewone werknemer?

Ontslag lid ondenemingsraad

Zijn leden van de ondernemingsraad beschermd tegen ontslag?

Beƫindiging tijdelijke arbeidsovereenkomst

Kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds worden beëindigd?

Opzeggen arbeidsovereenkomst

Mag een arbeidsovereenkomst worden opgezegd vóór aanvang van de proeftijd?